“Simplicity, wit, and good typography.”

Masterproef

MY MUSIC IS LIFELESS

 

Beweging en communicatie zijn alomtegenwoordig in ons leven; we kunnen ons geen leven zonder voorstellen. Bij het woord “communicatie” denken we in de eerste plaats aan een taal die gesproken kan worden, het Chinees of het Frans bijvoorbeeld. We leggen minder snel de link naar niet-gesproken communicatiemiddelen zoals gebarentaal of het brailleschrift. Woorden in gebarentaal worden bijna steeds uitgedrukt door een (unieke) beweging. Voor mijn masterproef heb ik deze bewegingen geanalyseerd als waren het tekeningen opdat de toeschouwer ze zou kunnen begrijpen. Het aldus vastleggen van deze woorden in een tekening vormt de basis van “mijn” nieuwe taal en mijn masterproef.

Dit project maakt deel uit van het LICHTFESTIVAL GENT 2018

LINKS:
Graduation 2015 - KASK & Conservatorium / School of Arts Gent
VERHAAL ACHTER HET PROJECT
LICHTFESTIVAL GENT 2018
FLICKR STAD GENT
TWITTER